Page 1Page 1Page 1clipboardPage 1Page 1Page 1facebookgluegoogle-plusinstagramPage 1Page 1Page 1selectPage 1Page 1twitteryoutube
Bekijk het campagnefilmpje

Helemaal gratis
Lanoye kopiëren,
mag alleen als je
Tom Lanoye bent

-

ONTDEK DE NIEUWE FOTOKOPIEWET 
EN ONDERWIJSREGELING

-
scroll
Upr 6447 Reprobel Animatie Creeren 1000Px

Voor wat, hoort wat

Een aangrijpend boek of een artikel voor de krant schrijven, een ontroerende foto maken, een grappig stripverhaal tekenen, een leermiddel of een wetenschappelijk artikel schrijven … hiervoor geven auteurs elke dag het beste van zichzelf. En uitgevers investeren in het werk van auteurs.

Werk je in een bedrijf of een overheidsinstelling en fotokopieer je een stukje uit hun auteursrechterlijk beschermde werk? Of studeer/werk je in het onderwijs of als onderzoeker, en wil je dat stukje fotokopiëren, printen, digitaal kopiëren of verspreiden? Dat kan, maar respecteer dan de grenzen van de wet en vergoed auteurs en uitgevers zoals de nieuwe wet het voorschrijft. Want niemand werkt graag voor niets.
Jij niet en ook auteurs en uitgevers niet.

Upr 6447 Reprobel Animatie Kopieren 1000Px

Waarvoor en voor wie geldt de nieuwe wet?

Werk je in de privésector of bij de overheid? Dan geldt de wet op het fotokopiëren in de eerste plaats voor jou. Bijvoorbeeld als je een fotokopie neemt van een persartikel, een foto, een illustratie of een kort fragment uit een boek voor intern professioneel gebruik. Werk of studeer je in een onderwijs- of onderzoeksinstelling? Dan geldt voor jou een specifieke wettelijke regeling.

Wil je meer dan één hoofdstuk of meer dan 10% van een boek fotokopiëren? Dan moet je daarvoor toestemming vragen aan de auteur en/of de uitgever.

Upr 6447 Reprobel Animatie Vergoeding 1000Px

Twee vergoedingen in één voor bedrijven en overheidsinstellingen

De wet combineert twee vergoedingen in één: de nieuwe reprografievergoeding voor auteurs en een aparte, wettelijke vergoeding voor uitgevers. Beide vergoedingen vervangen de oude reprografievergoeding. Het tarief van beide nieuwe vergoedingen samen is duidelijk: 0,0554 euro per pagina. Geef toe, twintig pagina’s voor één euro: dat is niet veel. Maar voor de auteurs en de uitgevers maakt het wel een groot verschil.

Het bedrag wordt geïnd door Reprobel. Deze organisatie vertegenwoordigt alle Belgische auteurs en uitgevers voor de reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding.

Wat moet je weten over de nieuwe regeling voor het fotokopiëren?
 • De reprografieregeling is een nieuwe wet die bepaalt onder welke voorwaarden professionele gebruikers (vooral privésector en overheid) fotokopieën van auteursrechtelijk beschermde werken mogen maken. De regeling bepaalt ook welke vergoeding auteurs en uitgevers daarvoor krijgen. 
 • De wet verenigt twee vergoedingen tegen een nieuw paginatarief van 0,0554 euro (geldig voor het kalender- en referentiejaar 2017):
  • een vergoeding voor auteurs, de ‘reprografievergoeding’
  • een vergoeding voor uitgevers, de ‘wettelijke uitgeversvergoeding
 • De apparatenvergoeding valt weg uit de reprografieregeling
 • De vergoedingen zijn geen belastingen of taksen. Wel een auteursrechtelijke vergoeding voor auteurs en uitgevers voor het fotokopiëren van hun werken en uitgaven binnen de grenzen van de wet. Het zijn dus niet auteurs en uitgevers die het tarief bepalen, maar de wetgever/minister. De wetgever doet dit omdat auteurs en uitgevers de fotokopie van hun werken niet individueel kunnen regelen en controleren.
 • Reprobel int de beide vergoedingen samen via een uniek loket.
 • De nieuwe regeling voor het fotokopiëren geldt in de eerste plaats voor zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemingen, verenigingen en overheidsinstellingen. Voor onderwijs en onderzoek is er een aparte regeling, die ook welbepaalde digitale gebruiken omvat. Bekijk hiervoor de tab 'nieuw - onderwijs/onderzoek'.

Wil je meer weten? Neem dan een kijkje op de Reprobel-website. 

De nieuwe wettelijke regeling voor onderwijs en onderzoek geldt voor:
 • officiële instellingen voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en hun leerlingen, studenten, medewerkers en vorsers 
 • papieren reproducties (fotokopieën en prints) en sommige digitale handelingen (digitale kopieën en verspreiding via een beschermd netwerk) binnen de grenzen van de wet

De nieuwe regeling voor onderwijs en onderzoek geldt echter niet voor handelingen: 

 • die niet ter illustratie bij onderwijs of voor onderzoek worden gesteld
 • waarvan de leerling/student/onderzoeker niet de eindbestemmeling is
 • die externe gebruikers stellen in de bibliotheek van de instelling
 • die, door hun doel of omvang, de commerciële exploitatie van het bronwerk schaden
 • die om een andere reden buiten de grenzen van de wet vallen

Wil je meer weten? Neem dan een kijkje op de Reprobel-website. 

Afzonderlijke regeling voor privésector/overheid en voor onderwijs/onderzoek

Zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemingen, verenigingen en overheidsinstellingen moeten de reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding betalen.
Hoe doe je dat? Dat lees je hieronder.

Voor het onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek heeft de wetgever een aparte regeling uitgewerkt, die naast papieren reproducties ook welbepaalde digitale handelingen omvat.
Wat moet je concreet weten en doen? Ook dat lees je hieronder.

Upr 6447 Reprobel Animatie Bedrijven 440Px

Hoe werkt het voor bedrijven, overheden, vrije beroepen en zelfstandigen?

Je kunt als onderneming, zelfstandige, vrije beroeper, vereniging, overheidsinstelling of openbare bibliotheek zelf kiezen tussen drie manieren om auteurs en uitgevers te vergoeden:

 • Je doet een (volume)aangifte per jaar. Je geeft dus aan hoeveel fotokopieën van beschermde werken je in een jaar daadwerkelijk hebt gemaakt.
 • Je maakt gebruik van de gestandaardiseerde aangifte voor kleinere entiteiten (zodra het standaardrooster door de bevoegde minister is aanvaard). Je betaalt een vast jaarbedrag op basis van het aantal werknemers dat regelmatig fotokopieën (laat) maken volgens het reproductievolume van jouw sector.
 • Je sluit een overeenkomst op maat met Reprobel. Interessant voor grotere entiteiten (vanaf 50 relevante, voltijdse equivalenten) en ook voor kopieerwinkels. Ook als je wil aangeven en betalen voor een andere entiteit (met een ander ondernemingsnummer) moet je een overeenkomst met Reprobel sluiten. 

In de nabije toekomst lanceert Reprobel een online portaal waarop je kan aangeven én betalen.

Upr 6447 Reprobel Animatie Onderwijs 440Px

Hoe werkt de regeling voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen?

Deze instellingen moeten hun relevante gegevens (zoals aantallen leerlingen-studenten-vorsers) voor 31 maart van het lopende referentiejaar aangeven bij Reprobel. Voor 2017 werd die deadline verlengd tot 31 oktober.

 • De nieuwe vergoedingsregeling geldt in principe voor twee jaar (2017 en 2018)
 • De vergoeding is een forfaitair jaarlijks bedrag per leerling, student of onderzoeker. Bekijk de berekeningswijze/tarieven
 • Voor de tarieven wordt (wat onderwijs betreft) rekening gehouden met onderwijstype en -niveau. 
 • In de toekomst zal Reprobel ook voor deze vergoeding een aangifte- en betalingsportaal online zetten. 

Auteurs aan het woord

Persberichten

 • Auteurs en uitgevers vragen dringend aanpassing fotokopievergoeding

  oktober 30, 2017 17:18

  Op de Boekenbeurs roepen auteurs en uitgevers vandaag, samen met de organisaties die hun kopieerrechten beheren, de politieke verantwoordelijken op om de nieuwe fotokopiewet (reprografieregeling) grondig bij te sturen. Door de nieuwe wet verliezen auteurs en uitgevers de helft van hun inkomsten uit hun zogenaamde reprografievergoeding, terwijl wie fotokopieert uit hun beschermd werk 2,7 keer meer betaalt per pagina dan voordien. Om iedereen bewuster te maken van het belang van een juiste vergoeding voor het fotokopiëren van boeken, educatieve en wetenschappelijke werken, tijdschriften, kranten, stripverhalen, foto’s en illustraties worden een website www.voorwathoortwat.be en informatiecampagne gelanceerd. 

  Bekijk het bericht
 • Lanoye, Aspe en Blancquaert fotokopiëren zichzelf

  november 27, 2017 09:54

  Toonaangevende auteurs met bekende gezichten verschijnen in filmpjes en op foto’s op diverse nieuwswebsites op een wel erg ongewone manier. Zij kopiëren zichzelf om lezers te sensibiliseren om hun werk niet zomaar te fotokopiëren. Dit naar aanleiding van een nieuwe wet die de kopieervergoeding regelt. De sensibiliseringsactie www.voorwathoortwat.be start deze week.

  Bekijk het bericht

Meer informatie

Wil je weten of de nieuwe wet op het fotokopiëren of de nieuwe regeling voor onderwijs/onderzoek ook voor jou geldt?
Zoek je hulp bij het invullen van een aangifte?
Of heb je een specifieke vraag?

Kijk op de gloednieuwe website van Reprobel of vul het contactformulier hieronder in. We antwoorden je zo snel mogelijk.

Jouw gegevens

Voeg je nummer toe als je wil dat we je terugbellen